precedente successiva

ASMN  I.C.102 A 77r Sanctificamini (resp. in vig. Nativ. Dni)Cronica fratrum Sancti Dominici in Camporegio de Senis,
Siena, Bibl. comunale B.VII.4

ff. 1r-27r = nn. 1-187 (1348-1449): sezione pubblicata da M.-H. Laurent, I necrologi di San Domenico in Camporegio, Milano 1937, pp. 1-45 (errata corrige!).

|27r...| 187. Frater Antonius de Massa. Infirmitate inguinarie infirmatus, die 6 iulii 1449 obiit et in sepultura fratrum supultus. Vivat in celestibus, amen.


ultima biografia di ed. Laurent, I necrologi..., p. 45.

Massa = Massa Marittima, diocesi in proprio (RD Tuscia II, 193 ss); area verosimilmente appartenente alla circoscrizione territoriale (predicatio) del convento di Siena.


|27v|

188. Frater Matheus Verdiani de Senis. Adolescens inguinaria percussus die 4a novembris 1449 devotissime ex hac luce ad presens migravit et sepultus cum fratribus. Vivat in celis.

189. Frater Angelus Franci in etate matura habitum suscepit. Fuir vir satis activus et pro negotiis conventus sollicitus extitit. Incidit in infirmitate et sacramentis ecclesie susceptis die xviija aprilis 1450 ex hoc mundo disscessit et sepultus est cum patribus et fratribus suis. Deus parcat sibi etcetera.

190. Reverendus magister Iacobus Buti de Senis in etate tenera ordinem ingressus est, in quo virtutibus et studio vacans in adolescentia fuit promotus ab ordine, propriam patriam relinque<n>s ad Gallias se transtulit, in Monteque Pesulano annis quam plurimis et in Tholosa moram traxsit, et scientia ornatus atque preclarus ibidem aulam magistralem recepit. Fuit a gallicis tam fratribus quam secularibus propter suas eximias virtutes et maxime orandi valde dilectus. Tandem patriam et conventum senensem repetens, multa et mira in patria sua gessit. Fuit pluries sui conventus prior et predicator egregius, et in componendo sermones recitabiles et predicabiles valde sollepnis et gratus. Fuit in capitulo generali diffinitor et pluries in ?? provincia in eodem offitio extitit. Nationis Tuscie vicarius fuit. Dulcis cum omnibus et affabilis et amator relligionis [sic] et presertim sui conventus. Demum in infirmitate longa gravatus, quinquagiesimo [sic] etatis et 4o anno, susceptis sacramentis omnibus ecclesie, devotissime animam suo redidit Creatori. Sepultus est cum magno honore iuxta gradus altaris Sancti Pauli. Vivat in celestibus, amen.


morte (senza data annuale) al 54° anno di età. Buti = figlio di Buto o Bonaiuto. SOPMÆ II, 309-10.


 191. Reverendus pater magister Bartholomeus Iohannis de Senis, obiit die 24a augusti 1451. Iste tempore sue iuventutis totaliter se studio dedit, et relicta patria ad studium bononiense [bononiensem scr.] se contulit et ibi bene profecit. Promotus autem ab ordine, in conventu perusino Sententias legit; et tandem licentiatus ibidem aulam magistralem recepit. Fuit autem relligiosus valde activus et in plurimis virtuosus. Fuit bonus |28r| scriptor et mechanicus et multa novit et scivit. Passusque est infirmitate longa et maxima. Et susceptis sacramentis ecclesie omnibus, dulciter Altissimo redidit spiritum, sepultusque est iuxta gradus altaris Sancti Pauli. Requiescat in pace sempiterna, amen.


scriptor = copista professionale (non scrittore!). SOPMÆ I, 151.


192.  Frater Angelus natione lombardus. Hic dum de Urbe ad patriam remearet, percussus inguinaria susceptis sacramentis ecclesie die Xa septenbris 1451 de hoc seculo migravit ad patres et cum ipsis sepultus est.

193. Frater Benedictus Bernardi Ciccharelli. Adolescens valde gratiosus, modestus et honestus, relligionem ardenter appetiit et habitum nostri ordinis letanter recepit. Si enim Deus preservasset sibi vitam, proculdubio ad magna pervenisset. Heu pro dolor!, parum in ordine permansit, et inguinaria infirmatus et nondum profexus sed novitius die 21a novembris devotissime mundum reliquit et anima ad celum evolavit. Sepultusque est cum fratribus in sepultura ipsorum 1451. Vivat in celestibus, amen.

194. Frater Bartolomeus novitius, Arrighi. Obiit 1451 et sepultus est vigesimo die augusti cum fratribus. Benedicatur a Deo.

195. Frater Guaspar novitius. Mortuus est de peste die 24a novembris 1451 et sepultus est cum fratribus etcetera.

196. Frater Petrus de Sexa. Inguinaria percussus obiit 4a die  iulii 1451 et sepultus est cum patribus.

197. Frater Baptista ser Angeli. Obiit die 21a martii 1453, fuitque bonus predicator et homo rectus, iocundus et ylaris. Vixitque recte diu. Et tandem senio confectus ad extremum vitam duxit, et susceptis ecclesiasticis sacramentis devotissime migravit ad Christum; et quia semper fuit sollicitus al chorum, Deus in finem sanum intellectum prebuit. Sepultus est honorifice cum patribus et fratribus. Requiescat in pace.


21.III.1453 dello stile cronografico ab incarnatione = 21.III.1454 dello stile comune. Così qui e altrove, dal 1 gennaio al 24 marzo.


|28v|

198. Frater Ypollitus novitius. Obiit die 8a ianuarii 1456 et sepultus est cum fratribus. Benedicatur a Domino.

199. Frater Dominicus novitius. Inguinaria percussus, ex hac vita migravit ad Dominum die 21a septenbris 1457 et sepultus est cum fratribus. Requiescat in pace.

200. Frater Pantaleo de Crema. Tempore pestis ab hic(?) recessit et ad comitatum timore coactus se transtulit, ibique inguinaria percussus die 2a ottobris 1457 migravit ad patres et ibidem sepultus est. Requiescat in pace.


ad comitatum = al contado, geografia extraurbana delle repubbliche del tempo.


201. Frater Petrus de provincia Dalmatie, inguinaria percussus die 22 ottobris 1457 spiritum redidit Creatori suo. Vivat in celis, amen.

202. Frater Iacobus Benedicti. Senio gravatus ex hac via migravit ad patres die prima novembris 1459, et sepultus est cum fratribus suis. Deus parcat sibi.

203. Frater Ciampolus Iacobi de Bonsignoribus, nobilis genere. Fuit relligiosus valde compositus et in ordine competenter(?) honoratus. Fuit prior sui conventus ter et diffinitor provincie. Fuit valde sollicitus ad corum, et offitium suum devotissime dicebat. Vixit in ordine diu, et finaliter ex senectute decit [= degit] in lectum, et susceptis devotissime omnibus sacramentis ecclesie die 28 martii 1460 vitam miserabilem istam relinquens evolavit ad celum, sepultusque est cum patribus et fratribus. Cuius anima requiescat in pace.

204. Reverendus pater frater Leonardus Petri de Montachiello, qui dicebatur Astrologus et vere sic erat. Fuit relligiosus probus et honestissime vixit. Fuit prior conventus senensis, perusini et spoletani. Legitque publice astrologiam in studio perusino et senensi, et multos discipulos habuit de quibus aliqui peroptime profecerunt. Et vir in illa arte peritissumus, in iudiciis veridicus, et multa predixit |29r| de guerris, preliis, siccitatibus, ventis et pestilentiis, et de multis aliis de quibus causa brevitatis decrevi silentio pertransire. Vixitque vir iste usque ad annum septuagiesimum sextum. Et ex antiquitate decidit in infirmitate, et sic paulatim cursum vite consumavit et die 5a iulii 1462 migravit ad Deum, ubi plenissime et clarissime de omnibus que predixit et pronuntiaverit notitiam habet. Sepultusque est die 6a cum patribus et fratribus suis. Requiescat in pace, amen.


Montachiello = Monticchiello? R. Stopani, Guida ai percorsi della via Francigena in Toscana, Firenze 1995, 35.


205. Reverendus pater et sacre theologie egregius doctor magister Antoninus de Alexandria, provincialis Lombardie superioris. Hic dum de mandato et auctoritate sanctissimi domini nostri Pii secundi fuisset institutus procurator ordinis in curia romana nec non et vicarius totius Ytalie, Romam se contulit. Demum quia instabat tempus capituli generalis celebratum in conventu Senarum in festo Assumptionis Virginis gloriose, venit Senas et per multos dies ibidem cum fratribus dulciter commoratus est. Iste fuit optimus predicator et sollempnis in scripturis divinis et in multis aliis, fuitque bone vite et sancte conversationis. Heu pro dolor!, in infirmitate gravatus, munitus sacramentis omnibus ecclesie, die 16a augusti 1462 de hac vita miserabili transmigravit ad patres. Sepultusque est in sepultura antiqua fratrum in cappella que olim dicebatur Sancti Ambrosii. Cuius exequie celebrate sunt in sequenti die cum maximo honore dum deferebatur novus magister ordinis cum triumpho ad ecclesiam, videlicet magister Conradus Astensis electus in magistrum re(verendissimu)m totius ordinis Predicatorum. Anima autem magistri Antonini requiescat in pace, et gloria sempiterna, amen.


Cf. ed. Creytens, La déposition..., AFP 45 (1975) 191. «Acta CG apud Senas celebrati in festo Assumpcionis sancte Marie virginis, die XV mensis augusti anno Domini M°CCCC°LXII°» (MOPH VIII, 279). Simon Angeli de Boccis Senensis OP, Dialogus de saeculo et religione [1480-1500 ca.], Siena, BC, U.VI.10, f. 6v (trascrizione Fioravanti, p. 13), dove si dice anche che in occasione del capitolo generale furono ospitati in Siena "mille e cinquecento frati"!


precedente successiva