precedente successiva

ASMN  I.C.102 A 77r Sanctificamini (resp. in vig. Nativ. Dni)Cronica fratrum Sancti Dominici in Camporegio de Senis,
Siena, Bibl. comunale B.VII.4

 

364. Pater frater Ioannes Baptista de Ioanninis Senensis. Qui fuit optimus cantor adeo vocis sonoritate pręditus ut vix ei similis in ordine fuerit repertus. Quam ob rem fuit in civitate nostra valde conspicuus et omnibus charus. In questura et supprioratus officio ac sacristia operam suam sedulam pluries exhibuit. Tandem articulari morbo ac guttę - ut dicunt - lecto decumbens, consumptus obiit die 15a februarii 1615 in die dominico septuagesimę.

365. Pater frater Egidius Factionius Senensis. Qui in publicis seriisque officiis conventus inservierat, nam quinquies supprior extiterat. Tandem paralysi correptus, paucis diebus assumptus est die 25a septembris 1615.

|57r| 366. Reverendus pater frater Hieronymus de Senis dictus del Vecchio. Vir magnę probitatis et conpetentis litteraturę, et in ordine nostro dubio procul inter viros prudentes connumerandus, quippe qui in conventuum regimine ipsi maxime usui fuerit, cum huius nostri conventus in officio supprioratus per annos plures prius ac postea quinquies in officio prioratus gubernacula tenuerit. Tandem senio fere confectus et lęthali morbo correptus, associatur antiquis nostris patribus die 19a settembris 1616.

367. Frater Antoninus Boninsigneus, novitius professus, diro mortis genere sublatus ex inopinato in cisternam novitiatus casu, inde mersus ac suffogatus extractus, cum miram ingenii sui ac indolis pręstantissimę spem edidisset. Tandem adolescens adhuc vix vicenarius, senioribus se iungere patribus in tumulo quiescentibus dyro fato conpulsus est, confratrum et suorum nedum verum etiam totius civitatis lachrymis associatus, sepultusque fuit die 4a iunii 1617.


vicenarius  = ventenne.


|57v| 368. Reverendus pater ac in sacra theologia lector pater frater Ambrosius de Tanteis. Qui pręter eximiam litterarum peritiam, mira morum probitate ac suavitate pręditus fuit adeo quod ter a fratribus huius caenobii nostri fuerit in priorem electus; quo officio summa cum prudentia ac religionis zelo functus tribus vicibus, pręter alia munera quę diligenter obivit adeo quod numquam ob opere ac labore vacaverit. Tandem dum ruri apud vicum quem Casam Nuovolam dicunt negocium pro conventu gereret, diris assiduisque laboribus oppressus, maligna febre correptus Senas rediit; ubi post paucos dies debitum universę carnis exolvit maximo omnium suorum concęnobitarum męrore deploratus, sepultusque fuit die 29a iulii 1618.


caenobii: ae così qui compare il dittongo, ancora alternato con ę.

Casam Nuovolam = «de Casanuovola», Casenovole, nella pieve di Montecodano, sud della dioc. Siena: RD Tuscia II, 150 n° 2623, 359b. Vedi anche sotto al n° 392granciarum nostrarum Casanovolę»), 441.


369. Frater Georgius de Prato, conversus. Qui semper dum vixit in ordine, ac potissimum in hoc nostro conventu, laboravit in officio coquinę aliisque officiis. Mortuus est et sepultus die 3a octobris 1619.

370. Frater Maurus de Caprigliola, conversus. Mortuus est in paterna domo prędicti oppidi Caprigliolę, quo valetudinarius accesserat atque ibi sepultus die 21a octobris 1619.

371. Pater frater Antonius de Iulianis Senensis. Qui conventui nostro multum |58r| fuit utilis in negociis gerendis et omnibus officiis laudabiliter functus ipsi etiam conventui semel prępositus fuit. In confessionum audientia assiduus ac pręcipue mulieribus gratus. Tandem post molestum morbum fęliciter migravit, sumptis omnibus ecclesię sacramentis, antea communitus cum esset prope octuagenarius die 28a decembris 1619.

372. Reverendus pater frater Bonaventura Burghesius, prędicator generalis. Qui cum sanguinis claritate morum honestatem coniungens, mite(?) de se specimen exhibuit. Fuit namque prior in hoc nostro conventu, pręter alia officia quę fere omnia summa cum alacritate ac conventus nostri zelo obivit non semel sed pluries, totique civitati et cunctis amabilis. Hic itaque dira febre ac pestifera percussus [perculsus scr.], cui irruenti nullum medicaminis excogitabilis iuvamen obstare potuit, infra novum diem post recepta ecclesiastica sacramenta cum ingenti devotione Deo - cui se vivens commendaverat - animam ut creditur pie recipienti reddidit, annum agens 49m et sepultus fuit die altera quę fuit dies 27a septembris. 1622.

373. Reverendus pater frater Theophilus de Tricirchiis, lector. Dum hic esset in conventu Terracinę, ibi diem ultimam egit de mese decembris - nam dies pręcisa haberi non potuit -, sepultusque fuit in eodem loco.

374. Frater Lucas, conversus, de oppido Sancti Donati in Podio. Satis senex et ob plures labore de conventu nostro |58v| optime meritus. Sepultus fuit die vigesima decembris eiusdem anni 1623.


■ Poggio San Donato, dioc. di Siena: RD Tuscia II, 144 n° 2511, 154, 390b , 397.


375. Reverendus pater in sacra theologia magister frater Simon Cannucciarius, annosus valde. Qui bis in hoc nostro conventu regimen tulit et semel Tuderti. In confessionum audientia assiduus valde. Postquam mętam cursus vitę suę laudabilis ac religiose attigit. Sepultus fuit die 28a februarii 1624.

376. Pater frater Ludovicus de Mattheis Clusdinensis. Predicator apprime eruditus, qui captivus apud Turcas per quadriennium fere manserat in sua iuventute. Sepultus fuit die 13a aprilis eiusdem anni 1624.


Clusdinensis = di Chiusi?


377. Pater frater Archangelus de Balestris, predicator. Qui diu commoratus fuerat in provincia Regni, ubi novitiorum educationi operam dedit per plures annos in cęnobio nostro Caietę, necnon in cęnobio Divi Petri Martiris Neapoli. Dira febre sublatus, Caietę occubuit die 2a novembris 1624.

378. Pater frater Placidus Tanuccius Senensis, pulsator organorum. Cum vicarii munus obiret in conventu nostro ferentinę urbis prope Romam, ad Deum migravit eodem anno sub incerta die mensis octobris.


Ferentino (pr.  Frosinone). Locus 1518 (MOPH IX, 172, in “Campania”). Forte, Le province domenicane…, AFP 1972, 161.


|59r|

Anno 1626 et deinceps

 379. Reverendus pater frater Marcus Antonius de Virgiliis. Litterarum non ignarus sed in cantu apprime eruditus, excellenti ac sonora voce pręditus. Qui, una cum patre fratre Iohanne Baptista, ut cantoris munus obiret in capitulo generali Romam petiit. Vir plane iocundus ac cunctis gratus. Deo, cui vivens famulaverat, tandem moriens se coniunxit et sepultus est cum patribus suis die 2a septembris 1626.


cum patre fratre Iohanne Baptista = 364 († 1615/6).


380. Pater frater Fęlix de Richettis de Senis. Lector eximius et magnę expectationis, iuvenis humanioribus litteris apprime exornatus, mira ingenii alacritate atque dicendi facundia pręditus. Cum in oppido Montis Nigri egregie concionatoris munus obiret, dira infirmitate correptus Senas lectica advectus tandem summo spiritus fervore incensus ex hoc mundo ad mundi migravit Opificem die 29 martii 1627, et conditus fuit in sarcophago patrum.

381. Pater frater Bernardinus de Berninis, ex oppido Arcis Vallis Urcię. Probus pater, qui plura obivit munia in conventu nostro. Postquam devote mortis iaculum excepit, sacramentorum communitus armis, sepultus est una cum cęteris patribus nostris die 2a iulii 1629.

382. Frater Curtius Cherius Senensis, domini Iohannis Cherii tabellionis filius. Cum esset dyaconus iam iam sacerdotio initiandus, iuvenis optimi ingenii, in virum doctum evasarus(? = evasurus?) cum esset studiosus, diro morbo vexatus, tandem devote spiritum ei qui eum sibi nascenti pręstiterat reddidit, et humatus fuit die 20 septembris 1629.

|59v| 383. Frater Hieronymus de Guidinis, conversus. Receptis sanctę ecclesię sacramentis obdormivit in Domino et sepultus est die 6a martii 1630.

384. Pater frater Andreas de Acciainis, Christophoro Acciaino theuthonicho genitus. Postquam Patavi lectoratus assecutus est gradum, mirum ingenii sui tam legendo quam disputando exhibuit specimen, adeo quod in magna expectatione esset evadendi in virum omni virtute pręditum. Dum primus regentis in conventu nostro munus obiret, postquam adiunctus est nuper Romanę provincię, disrupta vena cum sanguinem per ??tum diu graviter laborando emitteret, tandem diro morbo cessit; et per mortem temporalem ad iugem perhennemque vitam transmigravit, humatusque fuit die 19a novembris 1630.

385. Pater frater Seraphinus de Salvettis. Qui morum probitate spectabilis et cunctis amabilis, plura obivit munera in conventu nostro. Diro infirmitatis genere diu vexatus, nam paralysim et apoplesiam nec non etiam epilepsiam incurrens, tandem morbo lethali cessit sepultusque fuit die 27a februarii 1632.

precedente successiva