precedente ] successiva ]

 Novae Pistoriensis conventus bibliothecae institutio,

«Analecta sacri ordinis Praedicatorum» 67 (1959) 118-20.

■ Me lo chiesero i superiori dello Studium pistoiese (San Domenico di Pistoia), di redigere in latino relazione di tali eventi destinata agli «Analecta...», sezione "Chronica Ordinis", contributi non firmati; rivista d'informazione ufficiale dell'Ordine Domenicano, pubblicata dalla curia generalizia di Roma, e che allora pubblicava in latino, quasi unica lingua supernazionale per raggiungere tutti i domenicani del mondo! (Il periodico lo trovi nella Biblioteca Domenicana di SMNovella in Firenze, Piazza della Stazione 4a, XXXVII.1 ss: http://www.bibliotecadomenicana.eu/ )

A rileggere oggi questo mio latino classicheggiante di cinquant'anni fa
(ero un appassionato di Orazio, a quel tempo!)
mi vien quasi da sorridere.
Avrei io stesso difficoltà a tradurlo in italiano!

Emilio Panella OP, Firenze 25 ott. 2009.

... e il latino medievalscolastico?

hebdomada    I    II    III    IV   | ë | pistoia3.htm | latino2011?

PROVINCIA ROMANA. Novae Pistoriensis conventus bibliothecae institutio.

Maximo nostri omniumque gaudio, Deo ac Beato Dominico faventibus, solemnia, ad initium nuper restitutae bibliothecae faciendum intenta, pridie Idus Martias huius decurrentìs anni 1959 sunt rite peracta.

Quo autem solemnius festus celebraretur dies, concinna habita est academia in eiusdem late patenti bibliothecae exedra quae Angelico Doctori, omnibus praestantissimo ingenio, haud perperam nuncupatur. Frequens selectusque extitit civium concursus quos inter plerique interfuere viri e docentium et excultorum genere. Quorum quippe, ne longius dicamus, solummodo nonnullorum deferemus nomina: Exc.mus D.D. Marius Longo Dorni, Pistoriensis Episcopus; Exc. D.D. Aloysius Romoli O.P., Pisciensis Episcopus, A.R.P. Reginaldus Bernini, Provincíalis Romanus; Doct. Frattarolo, personam Procuratoris Romae Bibliothecarum gerens; Doct. Semerano, persona Procuratoris Florentiae Bibliothecarum fungens.

A S. Sede et a Rev.mo Magistro Generali telegrammata benigne transmissa et perlecta inceptum dederunt.

Quorum alterum:

«Città del Vaticano - 11.3.59.
Inaugurandosi solennemente sotto auspici Angelico Dottore San Tommaso ricostruita e ricostituita biblioteca dello Studio Domenicano di Pistoia Augusto Pontefice mentre invoca su risorto importante centro cultura larga divina assistenza gode augurare ad esso nuovi gloriosi fasti e felici incrementi ed avvalorare paterno voto con implorata speciale benedizione insieme benemeriti religiosi che lo dirigono Sua Santità benedice anche quanti partecipano cerimonia e festa accademica.
Cardinale Tardini».

En alterius textus:

«Roma Ostiense - 13. 3. 1959.
Impossibilitato presenziare inaugurazione restaurata biblioteca S. Domenico inviamo vivissime felicitazioni auguri incremento diffusione studi et sacra dottrina.
Browne, Maestro Generale»

P. Pius M. Paluzzi, Studii S. Thomae Lector Primarius, brevem habuit allocutionem in qua maximas ac bene meritas grates iis retulit qui aere, sumptibus vel quomodocumque alacrem exibuissent opem ad novam restituendam bibliothecam, armariis ac affabre ex metallo instructis loculamentis praeditam. Prioribus maxime, qui iam multos annos ad id exequendum impigre defatigaverunt, optimo sunt laudes tribuendae iure: P. Dominico Troisi, P. Antonio Italiani, P. Arcangelo Intreccialagli, P. Cipriano Tondinelli, P. Eugenio Marino.

Ipsius autem bibliothecae infaustam lapsis decursam annis historiam exposuit orator. Tot tantarumque adversarum rerum, illum in primis in omnium memoriam casum revocavit qui ante diem nonum Kalendas Novembres anni 1943 calamitose evenit. Nam, cum urbs Pistorium, denuo universali saeviente bello, ab exitiali velivolorum percuteretur incursu, super modum conventus noster quassus dirutusque, bibliotheca crebris ac ignivomis globis erumpentibus omnino eversa evaserunt.

Modo autem, cum conventus a ruinis refectus et bibliotheca ad splendidius est decus provecta, hoc est in votis, inquit orator, ut ipsa magis magisque et libris et codicibus et ephemeridibus suppeditetur et augeatur.

Valde posthac disertam, Rev.mus P. Aloysius Ciappi, S. Apostolici Palatii Magister, orationem habuit quae sic inscribebatur: «L’umanesimo teocentrico di P. Mariano Cordovani O.P.». Humaniores litterae earumque cultores, qui abhinc sex saeculos in italica increbrescebant regione, inconsulte scientia utebantur cum sibi quisque Deum ínfingere conaretur; at tum sese bene complere intenderent, cum non hominem sed ipsum Deum omnium conditorem rerum ac totius orbis fulcrum esse tenerent: quod solus rectus existimari potest humanarum litterarum cultus. De hoc aptissime P. Marianus Cordovani sentiit, qui omnium nostrum dignus extitit admiratione. Erga ipsum praeterea numquam immemores animo erimus, cuius permultis libris pene omnino nostra instruitur bibliotheca.

Cum diu oratori plausum [correggi pausum di ed. a stampa] est, grati e suggestu, vocibus fidibusque canentibus, evolavere sonitus, quibus solemnia sunt feliciter ad finem perducta.


Secunda hebdomada theologica in Studio Sancti Thomae de Pistorio,
«Analecta OP» 68 (1960) 380-81
.

hebdomada    I    II    III    IV

PROVINCIA ROMANA. - Secunda hebdomada Theologica in studio S. Thomae de Pistorio. -

Annuo festo redeunte die quo totius Ecclesiae plebs dignas sollemnesque Sancto Thomae Aquinati laudes gratulatur extollere, conventus nostri S. Dominici de Pistorio maioribus, perspicuum divo Doctori prolaturis honorem, alteram visum est «Settimana Teologica» ad Pistorienses indicere cives.

Proximo enim delapso anno ac eodem sollemni recurrente die, Lectores Studii nostri Provincialis quasdam perutiles electasque lectiones in septem dies propalam habuerunt ut et nuper instauratam e belli ruinis novam Bibliothecam celebrarent et imminenti Pistoriensis dioeceseos Congressui Eucharistico apte proficerent.

Causa autem ac ratio, quibus maiores nostri ad Hebdomadam Theologicam hoc decurrente anno 1960 denuo indicendam consuluere, planae perhibentur cum in omnium nostrum animo sit, quae ad Concilium Oecumenicum a SS. Joanne XXIII Papa nostro praenuntiatum pertineant, addiscere atque traetare. Praecipuum quippe huius Hebdomadae argumentum circa res maximi momenti versavit: «La Chiesa ed il Concilio Ecumenico».

Cursus lectionum inceptum habuit ante diem quintum Kalendas Apriles cum sollemni academia cui, praeter frequentem Pistoriensium excultorumque virorum concursum et quidam clarìssimi interfuere viri, quos inter Exc. ac Rev.mi D. D. Marius Longo Dorni, Pistoriensis Episcopus et Aloysius Romoli O. P., Pisciensis Episcopus; A. R. P. Reginaldus Bernini, Prior Provincialís Provinciae Romanae; D. Marius Spinelli, Vicarius Generalís Pistoriensis dioeceseos; D. Gerardus Bianchi, Deputatus Rei Publicae Italicae.

En ordo lectionumque inscriptio:

28 Mart.: R. P. Lect. Carolus Sansoni: «Le controversie dei cristiani e l'unità della Chiesa nell'età apostolica».

29 Mart: R. P. Lect. ac Doct. Felix Verde: «Il mistero della Chiesa».

30 Mart.: R. P. Lect. ac Doct. Pius Paluzzi: «L'infallibilità della Chiesa».

31 Mart.: R. P. Lect. Guillelmus Di Agresti: «La promessa del primato nel Vangelo di S. Matteo (XVI, 18-19)».

1 April.: R. P. Lect. ac Doct. Franciscus Cubelli: «Il Concilio Ecumenico».

2 Aprit.: R. P. Lect. ac Doct. Ludovicus Tovini: «Perché il Concilio Ecumenico?».

A. R. P. Pìus Paluzzi, Lector Primarius nostri Studii S. Thomae Aquinatis, Hebdomadam Theologicam paucis aptisque verbis conclusit, quibus et benignis grates retulit auditoribus et, ne tantus ad irritum caderet labor sed, Deo opitulante, uberiores fructus omnium corda perciperent ac mentes, plenis votis expetivit.


Pistorii. Tertia hebdomada theologica in Studio Sancti Thomae,
«Analecta OP»  69 (1961) 255-56
.

hebdomada    I    II    III    IV

PROVINCIA ROMANA. Pistorii. -

Quartum jam annum huiusce S. Thomae Studii Lectores, annuo eiusdem Angelici Doctorìs festo redeunte, Pistoriensibus civibus bebdomadam de theologicis problematibus indìcere consueverunt. Rati autem mensem aprilem sese aptiorem exhibere quo tempus commodius ad lectiones theologicas evaderet, ipsi A. RR. PP. Lectores a die XV ad diem XX ante Kalendas Majas hebdomadam tenendam rite constituerunt.

Res autem quam Lectores proponendam esse duxere non parvi existimanda est cum omnes compertum habemus quantum in dies longius a Deo homines pererrent ab eiusque legibus, et, cum quaeque bona suique saluti apta videantur expetere deberent, omnium immemores debitorum ac quibusvis habenis exsoluti, deliciis immoderate dìffluant libidinibusque exaestuent. Quamobrem omnes lectiones, quae per sex dies propalam editae sunt, circa rectae honestaeque vitae rationem ac disciplinam versaverunt, ita ut omnibus nobis persuasum sit eas non tantum prodesse ne cui expetendarum fugiendarumque rerum ratio inscia reperiatur sed et ut suam quisque animam discutat, moríbus vitam plane accommodet, omnium expers criminum extet. Quae porro lectiones non quasi ab hariolantibus vitiorum insectatoribus confectae sed a sanae Philosophiae principíis restricte coniectae et a Theologiae lumine magis collustratae successisse censendae.

Cursus lectionum - R. P. F. Verde, ab actis Studii S. Thomae, praesidente - inceptum habuit cum sollemni academia cui frequentes ex electis excultisque Pistoriensibus civibus auditores adfuere, e quibus hos clarissimos viros memorìae prodere putamus: Exc.mos ac Rev.mos D. D. Marium Longo Dorni, Pistoriensem Episcopum et Aloysium Romoli O. P., Pisciatinum Episcopum; A. R. P. R. Bernini, Provincialem Prov. Romanae; D. Marium Spinelli, Vicarium Generalem Pistoriensis dioeceseos, etc.

En ordo lectionumque inscriptio:

A. d. XV Kal. Maj. - R. P. Raphael Vela: «La presenza di Dio nell'uomo e le sue implicanze morali».

A.d. XVI Kal. Maj. - R. P. Salvator Reìna: «Immutabilità e universalità della legge morale».

A. d. XVII Kal. Maj. - R. P. Felix Verde: «La morale come progresso».

A. d. XVIII Kal. Maj. - R. P. Dominicus Abbrescia: «Il problema morale nella letteratura contemporanea».

A. d. XIX Kal. Maj. - R. P. Carolus Sansoni: «La morale anteriore al messaggio evangelico».

A. d. XX Kal. Maj . - R. P. Ignatius Camporeale: «I presupposti della morale evangelica».

Fratres autem Studentes «Studii S. Thomae» in sollemni accademia quosdam perpulchros cantus, ex pluribus contextos vocibus, - Hassler, Asola aliisque praeclaris saec. XVI auctoribus - sub bene perita virgula A. R. P. Johannis Schellens, chori canentium magistri, ad unguem magnaque cum arte sunt feliciter exsecutì.


Pistorii. Quarta hebdomada theologica in conventu S. Dominici,
«Analecta OP» 70 (1962) 619
.

hebdomada    I    II    III    IV

PROVINCIA ROMANA. Pistorii. Quarta hebdomada Theologica in Conventu S. Dominici. - A die septimo ad diem secundum ante Kalendas Apriles huius decurrentis anni, in Conventu S. Dominici de Pistorio, IVa habita est hebdomada theologica a Studii S. Thomae Lectoribus indicta ab iisdemque rite in finem perducta.

Res frequentibus excultisque audientibus producta circa S. Catharinae Virginis Senensis vitam operamque vertebat cui hoc anno festa tribuuntur sollemnia quinto exacto saeculo ab ea inter sanctos jure redacta.

En ordo lectionum:

A. d. VII Kal. Apr. - A. R. P. Paluzzi - P. I. Camporeale: «S. Caterína discepola di S. Tommaso».

A. d. VI Kal. Apr. - R. P. D. Abbrescia: «La conoscenza di sé, fondamento della spíritualità cateriniana».

A. d. V Kal. Apr. - R. P. G. Di Agresti: «Aspetti mariano-mariologici in S. Caterina da Siena».

A. d. 1V Kal. Apr. - R. F. P. Verde: «Questo fece la dolce mia Provídenzia... » (Il libro, cap. 135).

A. d. III Kal. Apr. - R. P. M. Aquilanti: «La Chiesa ed il Papa nel pensiero e nella vita di S. Caterina da Siena».

Hebdomada delecto concentu musicis ínstrumentis dato feliciter perfecta est. (Trans.)


finis

 

pistoia1

 

precedente ] successiva ]